דיסקונט שוקי הון

דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע"מ (דש"ה) משמשת כזרוע ההשקעות הריאליות של קבוצת דיסקונט, ומספקת שירותים פיננסיים ושירותי ייעוץ מגוונים הסינרגטיים לפעילות הבנק כגון חיתום, הנפקות ובנקאות להשקעות

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©