אפקה ברשת

אפקה ברשת הוא למעשה מגזין האונליין של המכללה שבא להמשיך את המגזין המודפס שיצא במכללה תחת השם "זווית חדה להנדסה".
המגזין כולל מספר קטגוריות הקשורות להווי בקמפוס ומחוצה לו, אירועים שונים וכתבות הקשורות לבוגרים, למרצים ולפעילויות שונות שלהן שותפה המכללה.

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©