המרכז של תמרה

בפרויקט אתר האינטרנט של המרכז של תמרה פיתחנו אתר אינטרנט תדמיתי המספק מידע אודות המרכז, הטיפולים השונים ומידע מקצועי נוסף. כל זאת במקביל לעיצוב לוגו מתאים לרוח המקום ועיצוב האתר בהתאם

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©