מנהלת ליגת העל בכדורסל

מנהלת ליגת העל בכדורסל היא מלכ"ר שנוסד ב- 2002 ביוזמת קבוצות הליגה לטובת הקמת גוף עצמאי שמטרתו להסדיר את הארגון, הפיתוח והניהול של ליגת העל בכדורסל כליגה תחרותית מקצוענית ומסחרית. המנהלת מורכבת מדירקטוריון בן 15 חברים, אשר מקבלים יחדיו את ההחלטות בנוגע לאופן ניהולה של ליגת העל בכדורסל.

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©