מרכז הספורט הארצי לבית"ר

אתר האינטרנט של מרכז בית"ר כולל מידע אודות המרכז, ההיסטוריה שלו, הקבוצות השונות לפי סיווג ענפי, מייסדיו, שחקנים בולטים בקבוצות בית"ר השונות וכמוכן האתר כולל הפנייה לרכישת הספר הרשמי על תולדות אגודות בית"ר השונות.

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©