נריה כהן ושות'- משרד עו"ד

עיצוב אתר האינטרנט של משרד עו"ד נריה כהן הותאם לקונספט עליו חשבנו יחד עם הלקוח ומציג את תמונת בית המשפע העליון בירושלים כסמל לערכאה גבוהה בתחום המשפט בישראל. האתר מספק מידע נרחב בתחום תביעות הנזיקין ואף מחולק לעשרות דפי מידע בתחומים השונים הקשורים לתחום זה. כמו כן כולל האתר מערכת שאלות ותשובות ולקסיקון רפואי. 

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©