New Course Foundation

לעמותת כנפיים הקמנו אתר תדמית באנגלית בלבד שבא להסביר על הפעילות, על העומדים מאחוריה ומפרסם סיפורי הצלחה שונים. בנוסף ניתן להתרשם מגלריית התמונות וקטעי וידאו הממחישים את אופי הפעילות . האתר מאפשר גם הורדת טפסי תרומה לעמותה.

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©