ICB - מרכז לביותרפיה

למרכז ICB הקמנו אתר תדמית בשלוש שפות הכולל מידע כללי אודות המרפאה, אודות תחום הביותרפיה ותחומי ההתמחות השונים של המרכז. באתר ניתן לקרוא חדשות, מחקרים וסיפורי הצלחה שונים של שיטות הטיפול הייחודיות שלו.

seperator seperator

כתובת למשלוח מכתבים: ת.ד 9385 תל אביב


טלפון/פקס: 03-9503355


info@art-up.co.il :דוא"ל


www.art-up.co.il בע"מ Art-Up כל הזכויות שמורות ל ©